Rosseland skulekorps
Rosseland Skulekorps
 • Har du noe hjemme som du har glemt?    • Velkommen    • Korpset    • Hva skjer i 2019?    • Dirigentsidene    • Linker    • Arkiv    • Kontakt oss    • Øvingstider og møtereferat    • Mailotteri    • Aspirant    

 

 

   Øvingstider og møtereferat

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 Gruppe- og fellesøvelsar
Det å vera med i eit korps medfører ein del øving. Dette er heilt nødvendig for å kunna spela saman og ha det gilt. Jo flinkare ein vert på instrumentet sitt, jo gildare er det. Det er ikkje gilt å sitta på øvelsane og spela det same om og om igjen utan å koma vidare.

I Rosseland Skulekorps har alle ei individuell øving i veka saman med ein instruktør. Det kan være åleine eller i små grupper på to til fire. Der vert det øvd inn noter, grep, rytme osv. som til slutt blir flott musikk.

På fellesøvingane øves det på musikkstykker som korpset spelar ilag. Det er viktig å prøva å ha det kjekt i lag på desse øvingane. Fellesaktivitetar som ballspel eller fri leik i pausen er viktig. Mat på fellesøvinga ein gong i månaden er eit populært innslag som fell i smak både hos store og små. Drøsen går og maten brukar å forsvinne fort....